NOSTRUM   FAST   ORDER

1.- Compra de productes mitjançant l’Aplicació “Nostrum Fast Order” .-

En el present document Home Meal Replacement, SA s’estableix la política de compra i devolució fixada per al servei de “Nostrum Fast Order” el qual permet al consumidor la compra on-line de productes comercialitzats en els establiments que operen sota la marca Nostrum, mitjançant l’Aplicació per a dispositius electrònics: “Nostrum” , amb recollida en l’establiment Nostrum que el consumidor esculli.

1.1.- Comanda-

L’usuari s’haurà de descarregar l’Aplicació per a dispositius electrònics: “Nostrum”, en la qual podrà seleccionar, a l’apartat “Nostrum Fast Order”, els productes comercialitzats als establiments Nostrum que vulgui adquirir, així com la botiga i l’hora de recollida del comanda realitzada.

1.2.- Confirmació de la comanda.-

Un cop seleccionats els productes, l’establiment i l’hora de recollida, l’usuari haurà de confirmar la comanda, atès que no s’acceptaran posteriors cancel·lacions.

1.3.- Forma de Pagament.-

L’usuari ha de registrar mitjançant l’Aplicació la targeta bancària amb la que desitgi realitzar el pagament de les compres realitzades a través de la mateixa. Un cop confirmada la comanda en l’Aplicació, es realitzarà el càrrec a la targeta indicada.

Realitzat el pagament correctament, l’usuari rebrà un correu electrònic al compte associat a l’aplicació amb la confirmació de la compra i amb el nombre de comanda.

1.4.- Recollida a l’establiment escollit.-

L’usuari podrà recollir la comanda únicament a l’establiment que hagi escollit a l’Aplicació.

La comanda estarà preparada en aquesta botiga a l’hora establerta, i l’usuari tindrà marge per recollir-fins passades 24 hores, i haurà d’indicar el número de comanda. Transcorregut aquest període de 24 hores, si l’usuari no recull la comanda, l’establiment elegit podrà cancel·lar-la sense dret a reemborsament de la quantitat abonada per la comanda no recollida.

El Número de Comanda haurà estat enviat a l’usuari al seu correu electrònic, associat a l’Aplicació. No obstant, l’usuari el podrà consultar a la seva Àrea de Client dins de la mateixa aplicació.

2.- Cancel·lació de la comanda.-

Atès que un cop formalitzada la comanda, l’establiment escollit procedirà a preparar-la, i traurà els productes escollits de la venda directa a clients de la tienda, la comanda no podrà ser cancel·lada, en cap cas, un cop confirmada en la aplicació.

L’Aplicació demanarà confirmació definitiva a l’usuari un cop finalitzat la comanda i abans de realitzar el pagament. Aquesta confirmació es realitza atès que la comanda no podrà ser cancel·lada, en cap cas, un cop realitzat el pagament.

3.- Política de devolució dels productes.-

Els productes comercialitzats als establiments Nostrum, són plats cuinats i altres aliments, és a dir, es tracten de productes peribles, amb un limitat període de temps per al consum, i amb unes condicions de conservació determinades que s’han de mantenir en tot moment.

Atès l’indicat caràcter perible dels productes comercialitzats en els punts de venda que operen sota la marca Nostrum, el comprador no tindrà dret a retornar els productes un cop els reculli en l’establiment de recollida.

En el moment del lliurament de la comanda a la tienda, el client haurà d’examinar els productes, comprovant que els mateixos es troben en bon estat i que es corresponen amb la comanda realitzada mitjançant l’Aplicació. Un cop comprovada i rebuda la comanda, el comprador no podrà tornar cap producte.

La indicada política de devolució es fonamenta en el caràcter perible dels productes disponibles en el servei “Nostrum Fast Order” de l’Aplicació “Nostrum”, i a fi de garantir les adequades condicions higièniques i sanitàries d’aquests productes i que els mateixos mantinguin intactes les seves propietats en el moment de la devolució.

Atesa l’àmplia xarxa d’establiments en els quals els usuaris podran recollir les seves comandes, Home Meal Replacement, SA no pot garantir que el punt de venda escollit disposi de la totalitat dels productes comprats via l’Aplicació “Nostrum”.

En cas que per raons d’inventari, l’establiment escollit de recollida no disposés de tots els productes de la comanda realitzada, el client podrà canviar el producte no disponible per un altre d’igual valor o podrà sol·licitar la devolució de l’import abonat per l’esmentat producte no disponible .

En cas de sol·licitar la devolució de l’import abonat per un producte que per stock no es trobi en l’establiment escollit, el client haurà de tramitar la devolució en aquest moment en el mateix establiment. L’establiment li abonarà l’import del producte no disponible en efectiu.

Home Meal Replacement, S.A. no assumeix cap responsabilitat en cas que l’establiment no disposi d’algun dels productes adquirits mitjançant l’Aplicació “Nostrum”. No obstant això, Home Meal Replacement, S.A. realitzarà tots els esforços raonablement possibles per assegurar el proveïment de tots els productes a la seva xarxa d’establiments Nostrum.

Home Meal Replacement, S.A. no serà responsable en cap circumstància per pèrdues o danys que sorgeixin per la selecció inadequada o l’aplicació o l’ús incorrectes d’un producte.

 

4.- Garantia limitada.-

Atès el caràcter perible dels productes comercialitzats als establiments Nostrum, Home Meal Replacement, SA garanteix el seu bon estat, sempre que el producte no sigui obert ni es trenqui la cadena del fred del mateix, fins a la data de caducitat indicada en el propi producte.

El comprador no podrà realitzar devolucions ni canvis un cop acceptat el lliurament dels productes a la tienda. Per això, el comprador haurà inspeccionar els productes en el moment de la recepció del producte i ha de manifestar immediatament, en el mateix establiment, qualsevol defecte o falta de conformitat que pogués al·legar.

 

5.- Descàrrec de responsabilitat.-

Les condicions de compra i devolució establertes en el present document reemplacen qualsevol altre tipus de garantia expressa o implícita. Home Meal Replacement, S.A. exclou i rebutja expressament qualsevol responsabilitat per altres garanties.

Home Meal Replacement, SA queda eximit de tota responsabilitat per reclamacions sobre defectes en el producte causats per l’ús indegut del mateix per part del consumidor, la selecció inadequada, la incorrecta aplicació del producte o la no correcta conservació del producte per part del consumidor que impliqui el trencament de la cadena de fred del producte o derivades de no mantenir el producte en les degudes condicions higiènic sanitàries.

6.- Legislació vigent.-

Els següents termes i condicions s’interpretaran i s’executaran d’acord amb la legislació espanyola.

Les parts realitzaran els màxims esforços possibles per resoldre mitjançant la negociació tot conflicte, controvèrsia o diferència que es relacioni amb les disposicions del present acord. Per tot dubte, qüestió o diferència que pogués sorgir entre les parts, les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur i domicili, se sotmeten a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa i els seus superiors jeràrquics.

7.- Contacte.-

Per a qualsevol dubte, problema o consulta, el comprador podrà dirigir-se a Home Meal Replacement, SA , Amb CIF: A-60578200, i domicili social a Sant Vicenç de Castellet, Polígon Industrial “Les Vives” c / Anaïs Nin, s / n, podent dirigir-se el comprador a l’adreça de correu electrònic: info@nostrum.eu

Preguntes freqüents:

 1. ¿Com realitzar la meva comanda?
 2. Descarregar-se l’Aplicació per a dispositius electrònics “Nostrum”.
 3. Accedir al servei “Nostrum Fast Order”
 4. Seleccionar els productes desitjats, un dels nostres establiment on recollir-los i l’hora que millor et vagi.
 5. Confirma la comanda. Recorda que després no podràs cancel·lar-la.
 6. Pots pagar fàcil i ràpidament amb la targeta.
 7. Rebràs un correu de confirmació.
 8. La teva comanda t’estarà esperant a la tienda “Nostrum” a l’hora que ens hagis indicat.
 1. Com cancel·lar la meva comanda?

Lamentablement, com separem i preparem la comanda en el mateix moment en què ho fas, no podràs cancel·lar un cop confirmat.

 1. Com tornar la meva comanda i quines condicions de devolució hi ha?

Atès el caràcter perible dels productes que es poden adquirir a l’Aplicació de “Nostrum”, no es podran retornar els productes un cop realitzada la recepció dels mateixos en l’establiment de recollida escollit.

Et recomanem que en el moment del lliurament de la comanda a la tienda, examinis detingudament els productes, comprovant que els mateixos es troben en bon estat i que es corresponen amb la comanda realitzada. Un cop comprovada i rebuda la comanda, no podràs tornar cap producte.

 1. I si la tienda on recullo la meva comanda no té algun dels productes escollits?

En cas que, per raons d’inventari, l’establiment escollit de recollida no disposi de tots els productes de la comanda realitzada, podràs canviar el producte no disponible per un altre d’igual valor o podràs sol·licitar la devolució de l’import abonat per l’esmentat producte no disponible.

La tienda et retornarà l’import del producte del qual no disposi en aquell moment en efectiu, únicament en el cas que no disposi del producte comprat per l’Aplicació a l’hora de recollida que ens hagis indicat.

 1. On puc recollir el meu producte?

Pots recollir la teva comanda a qualsevol dels punt de venda que operen sota la marca “Nostrum”.

 1. Com localitzar la meva tienda més volten?

Trobar la tienda més propera és molt fàcil, si permets a l’Aplicació accedir a la teva ubicació, t’indicarà les botigues que tens més a prop.

Si no, sempre pots accedir al nostre web, comprovar on som i crear la teva llista d’establiments preferits.

En qualsevol cas, l’Aplicació et permetrà seleccionar qualsevol de les nostres botigues.

 1. Què passa si no recullo la meva comanda?

Un cop seleccionada l’hora de recollida en alguna de les nostres botigues, et prepararem la comanda per a aquest moment. Tindràs 24 hores per recollir la comanda, a partir de l’hora que ens hagis indicat.

Si no reculls els productes en aquest termini de temps, cancel·lem la comanda, sense possibilitat de reclamar-l’import abonat,

 1. Com contacto amb vosaltres?

Pots enviar-nos un correu a: info@nostrum.eu. Et contestarem tan aviat puguem.