D’acord amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’Interessat accepta que les seves dades de caràcter personal, així com totes aquelles que pugui facilitar en el futur, siguin recollides i tractades en els fitxers titularitat de Home Meal Replacement, S.A. amb domicili social al carrer Anaïs Nin s/n del Pol. Ind. Les Vives (08295) de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) qui actua en qualitat de responsable dels indicats fitxers, degudament inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’Interessat podrà exercir els seus drets d’accés, ratificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el previst per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i la resta de normativa aplicable a tal efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita, firmada pel titular de les dades, acompanyada d’una fotocopia del seu DNI a la següent direcció: carrer Anaïs Nin s/n del Pol. Ind. Les Vives (08295) de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), o al següent correu electrònic: [email protected]

L’Interessat accepta expressament, i sense cap reserva, que les dades de caràcter personal facilitades puguin ser cedides a empreses del grup de Home Meal Replacement, S.A. o al Máster Franquiciat que operi a la zona per la que l’Interessat sol·licita informació.