Saps de què estan fabricades les nostres barquetes per plats?

Els nostres envasos estan fabricats per un productor europeu amb alts estàndards de qualitat que consumeix energia 100% renovable i que compleix amb tota la legislació vigent en matèria d’envasos plàstics, i no contenen cap tipus de bisfenol, unes substàncies que s’han demostrat perjudicials. Les barquetes per plats de Nostrum estan fabricades en tres materials diferents en funció del seu ús, i cada una d’elles en monomaterial, de forma que facilitem la reciclabilitat.

 

Consum en fred: envasos d’amanides, fruita i plats freds (material APET). És un material molt transparent, el mateix que s’usa per fer ampolles d’aigua.

 

Consum en calent: materials on reescalfar els plats al microones és segur.

  • Barquetes transparents (material PP). És un material que aguanta altes temperatures, el mateix del que estan fabricats els tuppers.
  • Barquetes amb l’interior negre i l’exterior de colors per plats excellents i alguns segons plats (material CPET). És opac i pot resistir altes temperatures.

 

Els nostres envasos poden arribar a contenir un 75% de plàstic reciclat en forma de capa interna encapsulada en plàstic verge.

El plàstic és un material que presenta moltes avantatges i per això és àmpliament usat per multitud d’aplicacions, sobretot en alimentació. La seva fabricació necessita menys energia que el vidre, i degut a la seva lleugeresa, el seu transport i distribució té un menor impacte que altres materials més pesants com metalls o vidre.

Molt en contra de la creença popular, els plàstics només acaben al mar si es llencen pel WC o es deixen al carrer i són arrossegats per riades quan plou. Per això els plàstics són un material amb moltes avantatges i poc impacte ambiental si es gestionen correctament un cop finalitzada la seva vida útil.

 

Nostrum vol seguir reduint el seu impacte mediambiental, per això està implementant un model de local més respectuós amb el medi ambient, amb l’objectiu que s’estengui a totes les franquícies. Aquest tipus de locals disposen d’un sistema de recollida selectiva dels residus per facilitar al client a que separi les fraccions generades. D’aquesta forma, facilitem el posterior reciclatge a les entitats que gestionen els residus, aconseguint que el plàstic passi de ser un problema a ser un recurs per fer nous productes.

 

Et convidem a que ens deixis els teus comentaris, idees o suggerències a la nova bústia mediambiental [email protected], t’escoltem!